Over ons

Wie zijn we?

De Rots is een gemeente waar Jezus Christus het fundament en middelpunt is. In Hem ligt de bron, de norm en het doel van al het functioneren van de gemeente. We komen samen om God te ontmoeten (relatie), Hem te eren (aanbidding) en Hem beter te leren kennen (groei). Ons verlangen is dat we samen groeien in ons geloof en meer op de Here Jezus gaan lijken om zo vrucht te dragen in onze omgeving.

Kenmerken van de Rots zijn: liefde, aanbidding, dienen, eenvoud en samen bouwen. Het Evangelie staat centraal en heeft altijd tot doel een eenheid te vormen in de verheerlijking van Jezus Christus.

De Rots is onderdeel van Evangeliegemeente De Regenboog in Veenendaal (link)


Voorganger Pieter Weerd

Samenkomsten

Je bent van harte welkom om onze diensten te bezoeken!

We maken graag kennis met nieuwe gezichten.

Elke zondagmorgen komen wij als gemeente bijeen. Om 10:15 uur staat de koffie klaar en we beginnen de dienst om 10:30 uur op de Ruiterijweg 1 te Veenendaal (Schoolgebouw ’t Speel-Kwartier).

Na iedere samenkomst is er koffie of thee en tijd voor ontmoeting met elkaar.

Elke 2e zondag van de maand eten we na afloop met elkaar. Iedereen is dan ook van harte welkom om aan te schuiven!

Elke 5e zondag van de maand vieren we een dienst met kinderen en volwassenen samen.

Onze samenkomsten zijn eenvoudig en toegankelijk. Regelmatig is er een spreker en in de samenkomsten wordt eigen inbreng gewaardeerd en gestimuleerd. Zo ontdekken we in elkaar steeds meer de breedte en de kracht van Jezus’ liefde en genade.

We heten je van harte welkom in onze samenkomsten!

De achtergrond van De Rots

De tijdlijn
 • 2017

  Voorganger ingezegend

  Pieter Weerd weet zich geroepen door God om deze gemeente te dienen als voorganger. Dit is ook zijn verlangen geweest. Na instemming met door de gemeente is Pieter door de oudsten ingezegend. Hij zal deze taak part-time naast zijn reguliere werk gaan invullen.

 • 2016

  Oudsten ingezegend

  Na een periode van zoeken naar leiders van De Rots, zijn er in augustus 2016 een drietal oudsten ingezegend.

 • 2015

  Eigen locatie

  Sinds 2015 gebruiken we een school om in samen te komen bij onze diensten en andere activiteiten.

 • 2014

  We zijn gestart in eind 2014

  Eind 2014 zijn we gestart als een kleine groep. 14 december 2014 was onze eerste dienst in de nieuwe samenstelling. Onder begeleiding van een gemeentewerker zijn we bezig gegaan naar wat ons beweegt, wat ons bindt en wat we als gemeente willen zijn.

Neem contact op

Als je meer wilt weten over de Rots of om een andere reden contact met ons wilt opnemen, kun je dit doen door een bericht te versturen via onderstaand formulier.